Movemento libre

O desenvolvemento do neno é un proceso complexo. Algúns dos seus aspectos (aspecto motor, cognitivo, motivacional, etc.) atópanse interrelacionados, inflúense mutuamente e están condicionados polo medio no que ten lugar o desenvolvemento. Así comeza un dos principais...
×