Protección de datos

NORAY, SCP

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


¿Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: NORAY, SCP – J70576616
Dirección: Rúa Castro Chané 10 Baixo, 15006, A Coruña.
Teléfono:  627616206
Correo electrónico: info@espazovagalume.com

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos?

Recopilamos diversos datos de carácter persoal para distintos tratamentos, cada un deles con finalidades concretas.

Os datos recollidos mediante a ligazón de contacto que figura na nosa web no apartado «¿Tienes dudas?» da páxina de inicio tratanse coa finalidade de atender a súa consulta.
Os datos recollidos a través das cookies tratanse conforme á información contida na nosa política de cookies e que pode consultar aquí.
Cando intercambiamos correos electrónicos, os datos que se podan incluir nos mesmos incluso en archivos adxuntos incorporanse no seu caso a tratamentos de datos coa finalidade de atender as solicitudes relacionadas coa consulta ou petición realizada e no seu caso se incorporan á sua ficha de cliente. A información intercambiada é confidencial e non pode ser revelada a persoas non autorizadas.

Os datos recollidos no formulario para a inscrición na newsletter tratanse coa finalidade do envío dunha newsletter con caracter informativo.

¿Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recollidos a través da ligazón de contacto non se conservarán durante máis de doce meses, salvo que xa sexa cliente ou xere un pedido, cuxo caso se conservarán mentres se manteña vixente a relación contractual e unha vez finalizada polo menos durante 5 años.

Os datos intercambiados a través do e enderezo electrónico conservaránse polo menos durante 5 años. Unha vez pasado este prazo serán destruidos.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

No caso do tratamento de datos a través da ligazón de contacto, a lexitimación básase no cumprimento dun servizo solicitado pola súa parte.

¿A quen se comunican os seus datos?

Os datos recopilados a través da nosa páxina web mediante a ligazón de contacto son recibidos a través dun servizo de correo que se xestionan a través do backoffice da páxina web que se atopa aloxada no territorio da U.E.

¿Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

Acceder os seus datos
Rectificar os seus datos
Suprimir os seus datos
Portar os seus datos a outro Responsable
Opoñerse a todo ou parte do tratamento
Limitar o uso dos seus datos personais
No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

¿Cómo obtimos os seus datos no caso dunha solicitude de contacto?

Orixen: O propio interesado

Categorías de datos: Datos de carácter identificativo incluíndo o nome e enderezo electrónico. Os que se podan aportar de forma voluntaria polo/a interesado/a.
Non se tratan datos especialmente protexidos.

Esta cláusula adicional atópase actualizada a data 06 de Maio de 2019.

×